اخلاق و فضائل

شجاعتی نظیر حسین علیه السلام

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شجاعت حسین (ع ) در خواهرش زینب (س ) هم بود؛ یا زینب (س ) هم در مقام شجاعت قطع نظر از
جهت امامت ، کمی از حسین (ع ) ندارد قوت قلبش به برکت اتصالش به مبداء تعالی راستی محیرالعقول است . شیخ شوشتری می
فرماید : اگر حسین (ع ) در صحنه کربلا یک میدان داشت ، مجلله زینب (س ) دو میدان نبرد داشت : میدان نبرد اولش مجلس ابن
زیاد ، و دومی مجلس یزید پلید . اما تفاوت هایی که از حیث ظهور دارد ، نبرد حسین (ع ) با لباسی که از پیغمبر به او رسیده بود ،
عمامه پیغمبر بر سر و جبه او به دوش ، نیزه به همراه و شمشیر به دستش سوار بر مرکب رسول خدا (ص ) گردید با عزت و شهامت
( وارد نبرد مشرکین گردید تا شهید شد . ( ۲۰
برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *