حوادث، وقایع، هجرت

جیره خواران در ماجرای کربلا

امام حسین علیه السلام در مقابل لشگر عمر سعد دوبار خطبه خواند: در مرتبهی اول فرمود: «ای مردم، بگویید من چه کسی هستم، سپس به خود آیید و خویشتن را ملامت کنید و ببینید آیا قتل و درهم شکستن حریم من برای شما جایز است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وصی و پسر عموی پیامبر شما نیستم؟ مگر من [ صفحه ۱۲۰] فرزند کسی نیستم که پیش از همهی مسلمانان به خدا ایمان آورد و پیش از همه، رسالت پیامبر را تصدیق نمود؟به خدا سوگند، در همهی دنیا و در میان شما و دیگران، پیامبر خدا فرزندی جز من ندارد، وای بر شما! آیا کسی از شما را کشتهام که در مقابل خون وی مرا به قتل رسانید؟ یا مال کسی را گرفتهام و یا جراحتی بر شما وارد ساختهام تا مستحق مجازاتم بدانید؟پس یکی از لشگریان ابنسعد (قیس بن اشعث) گفت:ای حسین! با یزید بیعت کن تا راحت شوی. حضرت فرمود:«لا، والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، و لا افر منهم فرار العبید»؛ نه، به خدا سوگند که نه دست ذلت در دست آنان میگزارم، و نه مانند بردگان از صحنهی جنگ و از برابر دشمن میگریزم. [۵۳] .در خطبه دوم نیز امام علیه السلام پس از این که اشارهای به سرگذشت جدش پیغمبر صلی الله علیه و اله و پدرش علی علیه السلام، و داستان شهادت عمویش حمزه و فداکاریهای آنها در راه دین نمود، سپاه دشمن را مورد خطاب قرار داد که چرا بر قتل و ریختن خون او، پیش قدم شدهاند؟آنها در جواب گفتند: ما به خاطر اطاعت امیر عبید الله بن زیاد تو را میکشیم!!این سخن جیرهخواران و مزدوران است، آنهایی که فقط به دنبال پول و پاداش میگردند، اما از عقیده و ایمان و اخلاق و دین اثری در زندگی آنها وجود ندارد. [ صفحه ۱۲۱] امام حسین علیه السلام از مقام و منزلت خویش در بین آنها میپرسد که آیا به یکی از ایشان بدی کرده است؟آنها نیز اقرار و اعتراف دارند که او مقدسترین افراد، و پدر و مادرش بهترین مردم هستند. ولی چون «امیر» چنین دستور داده آنها نیز مطیع اراده و خواست او میباشند!امام به ایشان فرمد: شما چگونه دشمنان خدا را برای کشتن دوستان خدا یاری میکنید؟ اما آنها انگشت خود را در گوش میگذاشتند تا به غیر از اطاعت فرومایگان چیز دیگری نفهمند؛ و این نه به خاطر دشمنی با پیامر و اهل بیت علیهمالسلام بود، و نه به خاطر دوستی ابوسفیان و خاندانش، هرگز و هزاران هرگز، بلکه آنها جیرهخوارانند؛ و اگر دنیا با حسین بود، او را برای نابودی بنی امیه و حتی غارت و اسارت خاندان آنها یاری میکردند.این شیوهی جیرهخواران در هر عصر و زمان است، هر کاری که برای آنها سود و نفع داشته باشد انجام میدهند، و لا غیر. پس مطیع اوامر «امیر» هستند، اگر چه یزید و ابنزیاد باشد؛ و میکشند صادق امین را، اگر چه محمد صلی الله علیه و اله و حسین علیه السلام باشد! [ صفحه ۱۲۳]
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *