حوادث، وقایع، هجرت, نقش اجتماعی

دلداری دادن به امام سجاد

هنگام حرکت به کوفه به درخواست اهلبیت، آنان را از کنار بدن مطهر شهیدان عبور دادند. شاید این نخستین بار بود که امام
سجاد(ع) با بدنهای بیسر و آغشته به خون شهیدان روبهرو میگردید. مشاهده اینکه چگونه بدن جگرگوشه و نور چشم پیامبر
اکرم(ص) و یارانش، برهنه و عریان بر روی زمین افتادهاند ولی عمر سعد بدن کشته های سپاه خود را به خاک سپرده است، بر امام
سجاد(ع) بسیار دشوار و سخت بود؛ به طوری که نزدیک بود از شدت اندوه و ناراحتی مرغ روح از بدنش به پرواز در آید. زینب
کبری(س) که در همه حالات امام سجاد(ع) را زیر نظر داشت. با مشاهده این حال برای آرامش و دلداری او حدیثی را از امایمن
بازگو کرد. این حدیث نویدبخش آن بود که قبور شهیدان، کعبه آمال عاشقان و دوستداران امام حسین(ع) خواهد شد. امام
هنگامی که ما را از کربلا به سمت کوفه حرکت میدادند، من به بدنهای » : سجاد(ع) خود این ماجرا را اینگونه بازگو میکند
صفحه ۱۶ از ۲۸
مقدس شهیدان مینگریستم و در این اندیشه بودم، که چگونه آنها به خاک سپرده نشدهاند؟ این فکر در نظرم بسیار بزرگ و
سنگین آمد و مرا به شدت به اضطراب و ناراحتی واداشت، به طوری که نزدیک بود، روح از بدنم خارج شود. عمهام، زینب، که
در «؟ ای یادگار جدّ، پدر و برادرانم! ترا چه شده است که میبینم با مرگ دست و پنجه نرم میکنی » : مرا در آن حال دید، گفت
پاسخ گفتم: چگونه جزع و زاری نکنم، در حالی که میبینم سرورم، برادرانم، عموهایم، عموزاده هایم و خویشانم آغشته در خون
خود، برهنه و عریان، بر زمین افتادهاند، نه کسی آنان را کفن میکند و نه به خاک سپرده شدهاند. کسی به آنان نزدیک نمیشود و
آنچه میبینی، ترا به جزع و زاری وا ندارد! »: زینب گفت «. در آنجا رحل اقامت نمیافکند. گویا آنان خاندانی از دیلم و خزر هستند
به خدا سوگند! این عهدی است از رسول خدا(ص) به جدّ و پدر و عمویت. خداوند از گروهی از این امت – که فرعونهای زمین
آنان را نمیشناسند ولی در میان اهل آسمانها معروف و شناخته شده هستند – پیمان گرفته است که این عضوهای از همجدا و این
بدنهای آغشته به خون را جمع کنند و به خاک بسپارند. آنان در این سرزمین نشانهای برای قبر پدرت نصب میکنند، که گذشت
روزگار اثرش را محو و نابود نخواهد کرد. سرکردگان کفر و پیروان گمراهی در محو و نابودی آن میکوشند؛ ولی تلاش آنان
. [۲۲] «. چیزی جز افزودن بر آثار آن و بلند کردن آوازه آن نتیجهای نمیبخشد
برگرفته از کتاب عاشورا نقش بی همتای زینب سلام الله علیها نوشته: محمدحسین مهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *