القاب و کنیه ها

نام و کنیه حضرت زینب (س)

«زینب» در لغت به معنای درخت نیکو منظر آمده و ممکن است مخفف «زین و أب» یعنی زینت پدر باشد.
براساس متون تاریخی و روایات، امیرالمؤمنین دو یا سه دختر به نام «زینب» داشته که بانوی شجاع کربلا
زینب عقیله بنی هاشم، ص: ۱۳
«زینب کبری» بوده است و چنان که شیخ مفید و برخی دیگر گفتهاند «زینب صغری» همان خواهر مادری زینب یعنی «امّکلثوم» بوده است ولی شیخ مفید؛ در پایان کلام خود، در زمره فرزندان علی علیه السلام به زینب صغرای دیگری اشاره میکند که مادرش کنیز بوده است.
یکی از القاب حضرت زینب که در روایات هم آمده است «عقیله» یا «عقیله بنیهاشم» به معنای زن ارجمند و یکتا در میان خویشاوندان میباشد.
و در میان کنیههای زینب (س) نیز «امّکلثوم» و «امّعبداللَّه» ذکر شده که بر اساس این نقل، زینب «امّکلثوم کبرا» و خواهرش «امّکلثوم صغری» است. با این حال در بسیاری از کتابها مانند «مناقب» ابن شهرآشوب و «شرح نهجالبلاغهی ابن ابیالحدید»، خواهر آن بانوی معظمه را امّکلثوم کبرا میدانند و برای زینب (س) چنین کنیهای ذکر نکردهاند.
برگرفته از کتاب زینب عقیله بنى هاشم نوشته: هاشم رسولی محلاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *