پاسخ به شبهات

جعل و تحریف در مورد حضرت زینب

اما سخنانی که در بعضی از کتابها راجع به حرص و ولع عبدالله به موسیقی زنان خواننده آمده، یا تهمت و افترایی است که پایه و اساسی ندارد و یا این که به قصد کاستن از مقام امیرالمؤمنین علیه السلام جعل کردهاند؛ چه این که هر چه باشد عبدلله برادرزاده و داماد آن حضرت بوده است، و این عمل همان روشی است که قبلا بدکاران و فاسدانی چون امویان و مزدورانشان داشتند، به طوری که مزدوران آنها پول میگرفتند و در قبالش به نفع امویان و علیه علی و آل او حدیث و اخبار جعل میکردند.به عنوان مثال، از جمله احادیث جعلی این است که گویند پیامبر اکرم فرموده است: «ان ولدی الحسن سیصلح الله به بین فئتین من المسلمین»؛ بزودی خداوند توسط فرزندم حسن بین دو فرقهی از مسلمین را صلح خواهد داد.این حدیث را معاویه (با داخل کردن لفظ مسلمین) جعل نموده است تا اسلام خود و کسانی که در رکابش در جنگ صفین (مقابل علیه علیه السلام) جنگیدند را ثابت کرده و لکهی طغیان و ستم را از خود و یارانش پاک کند، تا شامل حدیث نبوی نگردد که فرمود: «عمار تقتله الفئه الباغیه»، عمار توسط گروه ستمکار به شهادت میرسد. (چنان که وی در جنگ صفین کشته شد). [ صفحه ۷۲] و نیز به امام حسن علیه السلام افترا زدهاند که چون آن حضرت با عدهای از زنان برخورد نمود به ایشان گفت: کدام یک از شما با پسر دختر رسول خدا ازدواج میکند؟!… پس آنها جواب دادند: همهی ما مطلقات فرزند دختر رسول خدائیم!!کدام عاقل است که چنین عملی را از امام زکی و پاکی که عقل رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرش علی علیه السلام را در سر دارد جایز بداند؟! و کدام عاقل تصدیق میکند که امام حسن علیه السلام در بلندی راه بایستد و رغبت شدید و تمایلش را به ازدواج اعلان دارد؟!و بعیدتر و عجیبتر از همه اینها جواب زنان است که: همهی ما مطلقات پسر دختر پیامبر صلی الله علیه و اله هستیم؟! آخر کی و چه وقت آن حضرت به این کثرت و تعداد ازدواج کرده؟! و کی و چه وقت طلاق داده است؟! و چگونه آن زنان از ازدواج با امام وحشت داشتند در حالی که قبلا در خانهی آن حضرت زندگی کرده و همسرش بودهاند؟!به راستی که جاعل این لاطائلات و دروغپردازیها در اعلی درجهی حماقت و نادانی به سر میبرد و نادانتر از او کسی است که این اکاذیب را باور کرده و اخبارش را برای دیگران روایت میکند… و از این قبیل اخبار بیاساس و تهمتهای ناروا از جانب ستمگران که به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شجرهی ملعونه در قرآن میباشند، نسبت به اهل بیت بسیار است. [ صفحه ۷۳]
مادر مصیبتها
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *