•  مرقد منسوب به زینب کبری (س) در قاهره اولین گزارش در خصوص مسافرت زینب بنت علی  به مصر و درگذشت‌اش در آنجا توسط العبیدلی نسابه  رسیده است، العبیدلی در رساله […]
  • گزارشی از کتاب ویژگیهای حضرت زینب علیها السلام (خصائص الزینبیه) سید نورالدین جزایری یکی از پژوهشگران چیره دست قرن چهارده هجری است که از مکتب بزرگان نجف از جمله سید […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام سجاد(ع ) را در برابر ابن زیاد آوردند . پرسید : تو کیستی ؟ فرمود : من علی بن الحسینم . گفت : علیبن الحسین […]