• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شجاعت حسین (ع ) در خواهرش زینب (س ) هم بود؛ یا زینب (س ) هم در مقام شجاعت قطع نظر ازجهت امامت ، کمی از […]
  • شخصیت روایی حضرت زینب در باره شخصیت روایی حضرت زینب علیهاالسلام، علمای بزرگی سخن گفته‏اند؛ از جمله: ابوالفرج اصفهانی می‎گوید: زینب عقیله دختر علی ‏بن ابی‏طالب، مادرش‏ فاطمه دختر رسول […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز عجایب اینکه زینب (س) در حدود شش سالگی ، خطبه غرا و طولانی مادرش حضرت زهرا (س) را که در مسجد النبی ، پیرامون فدک و […]