آرشیو اخلاق و فضائل

 • یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […] 0

  جمع آوری زنان و کودکان

  یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به نوشته بعضی مورخان ، درجه محبت زینب (س ) به امام حسین (ع ) به گونه ای بود که هر روز چند باربه دیدار حسین […] 0

  درجه محبت زینب به حسین علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به نوشته بعضی مورخان ، درجه محبت زینب (س ) به امام حسین (ع ) به گونه ای بود که هر روز چند باربه دیدار حسین […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگی های این بانوی بزرگوار اسلام حالت معنوی و ارتباط قوی او باآفریدگار جهان بود. به طوری که نقل کرده اند حتّی در شب یازدهم محرم که شب […] 0

  عبادت حضرت زینب

  یکی از ویژگی های این بانوی بزرگوار اسلام حالت معنوی و ارتباط قوی او باآفریدگار جهان بود. به طوری که نقل کرده اند حتّی در شب یازدهم محرم که شب […]

  ادامه ...

 • دفاع حضرت زینب (س) از حق زینب در مجلس سخنرانی مادرش فاطمه در مسجد رسول خدا در دفاع از حقوق اهلبیت و فدک حاضر بود و خطبه و سخنان مادرش […] 0

  دفاع حضرت زینب (س) از حق

  دفاع حضرت زینب (س) از حق زینب در مجلس سخنرانی مادرش فاطمه در مسجد رسول خدا در دفاع از حقوق اهلبیت و فدک حاضر بود و خطبه و سخنان مادرش […]

  ادامه ...

 • زینب (علیها السلام) به خوبی از قرآن آموخته بود، که هدف از آفرینش و خلقت انسان رسیدن به قله کمال بندگی است. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون)؛ « (۲) […] 0

  عبادت و بندگی حضرت زینب

  زینب (علیها السلام) به خوبی از قرآن آموخته بود، که هدف از آفرینش و خلقت انسان رسیدن به قله کمال بندگی است. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون)؛ « (۲) […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز شیخ صدوق محمد بن بابویه روایت شده که زینب (س) نایب خاص امام حسین (ع) بود و مردم نیز در رابطه با مسائل حلال و حرام […] 0

  حضرت زینب و پاسخ به مسائل دینی

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز شیخ صدوق محمد بن بابویه روایت شده که زینب (س) نایب خاص امام حسین (ع) بود و مردم نیز در رابطه با مسائل حلال و حرام […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت زینب (س) در عبادت نسخه مادر خود حضرت زهرا (س) بود و در تمام شبها تهجد و و تلاوت قرآن را به جا می آورد .و […] 0

  علاقه حضرت زینب به نماز شب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت زینب (س) در عبادت نسخه مادر خود حضرت زهرا (س) بود و در تمام شبها تهجد و و تلاوت قرآن را به جا می آورد .و […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمرحوم بهبهانی ، بانی شبستان مسجد نقل می کرد .پدرم قبل از تمام شدن کار شبستان مسجد ، به مرض موت مبتلا شد و در آن حال […] 0

  توسل به زینب کبری (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمرحوم بهبهانی ، بانی شبستان مسجد نقل می کرد .پدرم قبل از تمام شدن کار شبستان مسجد ، به مرض موت مبتلا شد و در آن حال […]

  ادامه ...

 • پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چنانچه در کتاب اصول کافی نقل شده است: الایمان له ارکان اربعۀ: التوکل علیالله، تفویض الامر الی اللّه، و الرضا بقضاء الله، التسلیم الی […] 0

  مقامات عالیه و قوت ایمان حضرت زینب علیها السلام

  پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چنانچه در کتاب اصول کافی نقل شده است: الایمان له ارکان اربعۀ: التوکل علیالله، تفویض الامر الی اللّه، و الرضا بقضاء الله، التسلیم الی […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکسی که پس از دستگاه سلطنتی ، دستگاه او است ، کمال وسایل موجود به بهترین وجهی برایش مهیا است ، غلامها و کنیزها و وسایل راحتی […] 0

  حضرت زینب و گذشتن از راحتی

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکسی که پس از دستگاه سلطنتی ، دستگاه او است ، کمال وسایل موجود به بهترین وجهی برایش مهیا است ، غلامها و کنیزها و وسایل راحتی […]

  ادامه ...