آرشیو اخلاق و فضائل

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ روایت شیخ بزرگوار صدوق را در کتاب ((اکمال الدین )) و شیخ طوسی را در کتاب ((غیبت )) موردمطالعه قرار دهید ! این دو تن به […] 0

  نسبت مردانگی به حضرت زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ روایت شیخ بزرگوار صدوق را در کتاب ((اکمال الدین )) و شیخ طوسی را در کتاب ((غیبت )) موردمطالعه قرار دهید ! این دو تن به […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب کبری (س ) اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حایز بود . زنی که شوهرش بحرالجود ، عبدالله بنجعفر ، بود و خانه […] 0

  زهد زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب کبری (س ) اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حایز بود . زنی که شوهرش بحرالجود ، عبدالله بنجعفر ، بود و خانه […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه شیخ شریف جواهری در کتاب ((مثیرالاحزان )) آورده که فاطمه دختر امام حسین (ع ) گوید : عمهزینب (س ) در آن شب (شب دهم […] 0

  عبادت زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه شیخ شریف جواهری در کتاب ((مثیرالاحزان )) آورده که فاطمه دختر امام حسین (ع ) گوید : عمهزینب (س ) در آن شب (شب دهم […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شجاعت حسین (ع ) در خواهرش زینب (س ) هم بود؛ یا زینب (س ) هم در مقام شجاعت قطع نظر ازجهت امامت ، کمی از […] 0

  شجاعتی نظیر حسین علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شجاعت حسین (ع ) در خواهرش زینب (س ) هم بود؛ یا زینب (س ) هم در مقام شجاعت قطع نظر ازجهت امامت ، کمی از […]

  ادامه ...

 • «علم و عصمت موهبتی» به عنوان پایه است و معصومان با اراده خویش و با سعی، تلاش، عبادت و دعایی که به درگاه خداوند دارند، به مقامات عالی تری از […] 0

  عصمت حضرت زینب

  «علم و عصمت موهبتی» به عنوان پایه است و معصومان با اراده خویش و با سعی، تلاش، عبادت و دعایی که به درگاه خداوند دارند، به مقامات عالی تری از […]

  ادامه ...

 • معمولًا نام فرزند را پدر و مادر انتخاب می کنند، ولی در جریان ولادت حضرت زینب (علیها السلام) والدین او، این کار را به پیامبراسلام (ص) جدّ بزرگوار آن بانو، […] 0

  فضائل حضرت زینب زینت پدر

  معمولًا نام فرزند را پدر و مادر انتخاب می کنند، ولی در جریان ولادت حضرت زینب (علیها السلام) والدین او، این کار را به پیامبراسلام (ص) جدّ بزرگوار آن بانو، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه و مرد بسیار دانا سید جعفر ، از خویشاوندان بحرالعلوم طباطبایی ، در کتاب ((تحفۀ العالم )) چنین مینویسد : ((در جلالت قدر و بزرگی […] 0

  بزرگداشت زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه و مرد بسیار دانا سید جعفر ، از خویشاوندان بحرالعلوم طباطبایی ، در کتاب ((تحفۀ العالم )) چنین مینویسد : ((در جلالت قدر و بزرگی […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز ویژگی های زینب (س) در این انقلاب تاریخی و عظیم ، سه وظیفه مهم او است که با موفقیت کامل به پایان رساند . پس از […] 0

  سه وظیفه زینب (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز ویژگی های زینب (س) در این انقلاب تاریخی و عظیم ، سه وظیفه مهم او است که با موفقیت کامل به پایان رساند . پس از […]

  ادامه ...

 • و این زینب دختر امیرالمؤمنین است که هرگز خللی در ایمانش وارد نگشت، و اعتقادش بر این بود که جز این راه، راه دیگری برای جاودانگی و کرامت و عظمت […] 0

  فضائل حضرت زینب (س) – عفت و پاکدامنی

  و این زینب دختر امیرالمؤمنین است که هرگز خللی در ایمانش وارد نگشت، و اعتقادش بر این بود که جز این راه، راه دیگری برای جاودانگی و کرامت و عظمت […]

  ادامه ...

 • یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […] 0

  جمع آوری زنان و کودکان

  یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […]

  ادامه ...