آرشیو اخلاق و فضائل

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز ویژگی های زینب (س) در این انقلاب تاریخی و عظیم ، سه وظیفه مهم او است که با موفقیت کامل به پایان رساند . پس از […] 0

  سه وظیفه زینب (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز ویژگی های زینب (س) در این انقلاب تاریخی و عظیم ، سه وظیفه مهم او است که با موفقیت کامل به پایان رساند . پس از […]

  ادامه ...

 • چگونه امام علیه السلام دوری زینب را تحمل کند در حالی که او را مثال خویش و آیینه تمام نمای خود میدید؟ روایت شده است که هرگاه زینب علیهاالسلام سخن […] 0

  فضایل حضرت زینب

  چگونه امام علیه السلام دوری زینب را تحمل کند در حالی که او را مثال خویش و آیینه تمام نمای خود میدید؟ روایت شده است که هرگاه زینب علیهاالسلام سخن […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ یحیی مازنی روایت کرده است :((مدتها در مدینه در خدمت حضرت علی (ع) به سر بردم و خانه ام نزدیک خانه زینب (س) دختر امیرالمؤ منین […] 0

  پاکدامنی و حیای زینب (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ یحیی مازنی روایت کرده است :((مدتها در مدینه در خدمت حضرت علی (ع) به سر بردم و خانه ام نزدیک خانه زینب (س) دختر امیرالمؤ منین […]

  ادامه ...

 • بزرگترین وسیله برای تقرب بدرگاه پروردگار عبادت و بندگی در پیشگاه مقدس اوست، از برخی مورخین نقل شده مینویسند درتهجّ د و شب زنده داری بیبی زینب علیها السلام در […] 0

  عبادت حضرت زینب علیها السلام

  بزرگترین وسیله برای تقرب بدرگاه پروردگار عبادت و بندگی در پیشگاه مقدس اوست، از برخی مورخین نقل شده مینویسند درتهجّ د و شب زنده داری بیبی زینب علیها السلام در […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمرحوم سید نورالدین جزایری (ره ) در مورد شباهت حضرت زینب (س) به پدر بزرگوار خود چنین نوشته است :غالبا کلیه پسر شباهت به پدر ، و […] 0

  شباهت زینب (س) به پدر بزرگوار خود

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْمرحوم سید نورالدین جزایری (ره ) در مورد شباهت حضرت زینب (س) به پدر بزرگوار خود چنین نوشته است :غالبا کلیه پسر شباهت به پدر ، و […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به نوشته بعضی مورخان ، درجه محبت زینب (س ) به امام حسین (ع ) به گونه ای بود که هر روز چند باربه دیدار حسین […] 0

  درجه محبت زینب به حسین علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به نوشته بعضی مورخان ، درجه محبت زینب (س ) به امام حسین (ع ) به گونه ای بود که هر روز چند باربه دیدار حسین […]

  ادامه ...

 • اهلبیت امام حسین(ع) پس از شهادت آن حضرت در شرایط بسیار طاقتفرسا ودشواری قرار گرفتند. آنان از یک سو سوگدارپدر، برادران، فرزندان و عزیزترین خویشان و بستگان خود به فجیعترین […] 0

  حمایت از زنان و کودکان

  اهلبیت امام حسین(ع) پس از شهادت آن حضرت در شرایط بسیار طاقتفرسا ودشواری قرار گرفتند. آنان از یک سو سوگدارپدر، برادران، فرزندان و عزیزترین خویشان و بستگان خود به فجیعترین […]

  ادامه ...

 • صبر و ثبات حضرت زینب سلام الله علیها از منظر دین، صبر جایگاه بس والایی داشته و قرآن به صبر کنندگان بشارت داده است. مقام صبر نسبت به ایمان همانند […] 0

  صبر و ثبات حضرت زینب سلام الله علیها

  صبر و ثبات حضرت زینب سلام الله علیها از منظر دین، صبر جایگاه بس والایی داشته و قرآن به صبر کنندگان بشارت داده است. مقام صبر نسبت به ایمان همانند […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر مقدمه کتاب ((خصایص الزینبیه )) داستانی آمده است که نشان می دهد قبر زینب (س) در شام است و آن اینکه :مرحوم حاج محمد رضا سقازاده […] 0

  امام زمان (ع) کنار قبر عمه در شام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر مقدمه کتاب ((خصایص الزینبیه )) داستانی آمده است که نشان می دهد قبر زینب (س) در شام است و آن اینکه :مرحوم حاج محمد رضا سقازاده […]

  ادامه ...

 • در آغاز ورود اهلبیت به شام یزید خود را پیروز و امام حسین(ع) را شکست خورده میدانست، بنابراین برای اینکه پیروزی خود رادر برابر دیدگان سفرای کشورهاومقامات و مسئولان حکومتی […] 0

  حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید

  در آغاز ورود اهلبیت به شام یزید خود را پیروز و امام حسین(ع) را شکست خورده میدانست، بنابراین برای اینکه پیروزی خود رادر برابر دیدگان سفرای کشورهاومقامات و مسئولان حکومتی […]

  ادامه ...