آرشیو زندگینامه

 • یا دَهْرُ! افٍّ لَکَ مِنْ خَلیلِ کَمْ لَکَ بِالاشْراقِ وَ الاصیلِمِنْ صاحِبٍ اوْ طالِبٍ قَتیلِ وَ الدَّهْرُ لا یَقْنَعُ بِالبَدیلِوَ انَّما الامْرُ الَی الجَلیلِ وَ کُلُّ حَیٍّ سالِکٌ سَبیلِو این […] 0

  حضرت زینب در شب عاشورا

  یا دَهْرُ! افٍّ لَکَ مِنْ خَلیلِ کَمْ لَکَ بِالاشْراقِ وَ الاصیلِمِنْ صاحِبٍ اوْ طالِبٍ قَتیلِ وَ الدَّهْرُ لا یَقْنَعُ بِالبَدیلِوَ انَّما الامْرُ الَی الجَلیلِ وَ کُلُّ حَیٍّ سالِکٌ سَبیلِو این […]

  ادامه ...

 • و به « طف » بهترین جلوهگاه برای شناخت شخصیت وجودی بیبی زینب همان سفر تاریخی کربلا و مطالعه ماجرای جانگداز واقعهدنبال آن خواندن داستان اسارت زینب علیها السلام و […] 0

  سفر تاریخی حضرت زینب علیها السلام به کربلا

  و به « طف » بهترین جلوهگاه برای شناخت شخصیت وجودی بیبی زینب همان سفر تاریخی کربلا و مطالعه ماجرای جانگداز واقعهدنبال آن خواندن داستان اسارت زینب علیها السلام و […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْصاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد :به هنگام رحلت حضرت زهرا (س) زینب در حالی که چادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو آمده و […] 0

  حضرت زینب هنگام رحلت مادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْصاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد :به هنگام رحلت حضرت زهرا (س) زینب در حالی که چادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو آمده و […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْزینب (س) پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید ، با سخنان علی گونه اش چنان یزید را رسوا کرد و او را به […] 0

  خطابه زینب (س) در مجلس یزید

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْزینب (س) پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید ، با سخنان علی گونه اش چنان یزید را رسوا کرد و او را به […]

  ادامه ...

 • زینبیه جایی که به حضرت زینب علیها السلام منسوب باشد . آنگونه که به جای منسوب به امام حسین (ع) ، « حسینیه » گفته می شود . مکانهایی که […] 0

  زینبیه

  زینبیه جایی که به حضرت زینب علیها السلام منسوب باشد . آنگونه که به جای منسوب به امام حسین (ع) ، « حسینیه » گفته می شود . مکانهایی که […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […] 0

  درخواست پیراهن کهنه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […]

  ادامه ...

 • هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […] 0

  ابوطالب جد پدری حضرت زینب

  هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […]

  ادامه ...

 • پیش تر گفتیم که زینب کبری (علیها السلام) به نام و یاد زینب، دختر پیامبر گرامی اسلام (ص) که وفات کرده بود، «زینب» نام گذاری شده است. از آن جا […] 0

  فرازهایی از تاریخ زندگانی زینب

  پیش تر گفتیم که زینب کبری (علیها السلام) به نام و یاد زینب، دختر پیامبر گرامی اسلام (ص) که وفات کرده بود، «زینب» نام گذاری شده است. از آن جا […]

  ادامه ...

 • صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […] 0

  عمل به وصیت مادر

  صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْفاطمه دختر امام حسین (ع) می فرماید : هنگامی که ما را با آن وضع رقت بار وارد مجلس یزید نمودند ، یزید از مشاهده حال ما […] 0

  زینب دفاع از دختر امام حسین در مجلس یزید

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْفاطمه دختر امام حسین (ع) می فرماید : هنگامی که ما را با آن وضع رقت بار وارد مجلس یزید نمودند ، یزید از مشاهده حال ما […]

  ادامه ...