آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • هنگامی که دشمنان تصمیم گرفتند اهل بیت (علیهم السلام) را حرکت دهند، زینب (علیها السلام) بادلی شکسته، برادرش حسین (ع) راصدا زد و گفت: برادرم تو را به خدای شنوای […] 0

  آخرین سخنان زینب با حسین (ع) در قتلگاه

  هنگامی که دشمنان تصمیم گرفتند اهل بیت (علیهم السلام) را حرکت دهند، زینب (علیها السلام) بادلی شکسته، برادرش حسین (ع) راصدا زد و گفت: برادرم تو را به خدای شنوای […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در میان ناله و اندوه بانوان رها شده از زنجیر ستم ، اطفالی بودند که همراه آنها در خرابه شام اسکان دادهشده بودند ، آنها شاهد […] 0

  ندای کودکان به عمه زینب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در میان ناله و اندوه بانوان رها شده از زنجیر ستم ، اطفالی بودند که همراه آنها در خرابه شام اسکان دادهشده بودند ، آنها شاهد […]

  ادامه ...

 • حضرت زینب علیهاالسلام میگوید: وقتی برادرم حسین علیه السلام شهید شد، دشمن به خیمههای ما برای غارت و چپاول حملهور گردید، و من در این هنگام در خیمه بودم، به […] 0

  زینب از غارت خیمه ها میگوید

  حضرت زینب علیهاالسلام میگوید: وقتی برادرم حسین علیه السلام شهید شد، دشمن به خیمههای ما برای غارت و چپاول حملهور گردید، و من در این هنگام در خیمه بودم، به […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ طبق بعضی روایت ، بعد از رحلت حضرت رقیه (س ) یزید دستور داد چراغ و تخته غسل را ببرند ، و او را باهمان پیراهن […] 0

  امانتی از ما مانده

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ طبق بعضی روایت ، بعد از رحلت حضرت رقیه (س ) یزید دستور داد چراغ و تخته غسل را ببرند ، و او را باهمان پیراهن […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […] 0

  درخواست پیراهن کهنه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […]

  ادامه ...

 • امام حسین علیه السلام در مقابل لشگر عمر سعد دوبار خطبه خواند: در مرتبهی اول فرمود: «ای مردم، بگویید من چه کسی هستم، سپس به خود آیید و خویشتن را […] 0

  جیره خواران در ماجرای کربلا

  امام حسین علیه السلام در مقابل لشگر عمر سعد دوبار خطبه خواند: در مرتبهی اول فرمود: «ای مردم، بگویید من چه کسی هستم، سپس به خود آیید و خویشتن را […]

  ادامه ...

 • روز تاسوعا عمر سعد نامهای از سوی ابنزیاد دریافت کرد، که به او فرمان داده بود، یا حسین(ع) را به سازش و تسلیم وادار نماید،و یا او و یارانش را […] 0

  گفتگوی امام با زینب در عصر تاسوعا

  روز تاسوعا عمر سعد نامهای از سوی ابنزیاد دریافت کرد، که به او فرمان داده بود، یا حسین(ع) را به سازش و تسلیم وادار نماید،و یا او و یارانش را […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب ((دمعۀ الساکبۀ )) آمده است : از ابن ریاح رسیده که او گفته : من در جنگ و کارزار کربلاحاضر بوده و به چشم […] 0

  کنار بدن برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب ((دمعۀ الساکبۀ )) آمده است : از ابن ریاح رسیده که او گفته : من در جنگ و کارزار کربلاحاضر بوده و به چشم […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ چون امام حسین (ع ) برای استراحت در خزیمیه فرود آمد و یک شبانه روز توقف کرد ، صبحگاه زینب(س ) خواهرش نزد او آمد و […] 0

  راضی به قضا بودن

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ چون امام حسین (ع ) برای استراحت در خزیمیه فرود آمد و یک شبانه روز توقف کرد ، صبحگاه زینب(س ) خواهرش نزد او آمد و […]

  ادامه ...

 • زینب کبری (س) – بازگشت اسراء به مدینه منابع متقدم گفتگویی از حضرت زینب علیها السلام با خواهرش فاطمه را در مسیر بازگشت ایشان به شهر مدینه گزارش می‌کند. بنابر روایتِ […] 0

  زینب کبری (س) – بازگشت اسراء به مدینه

  زینب کبری (س) – بازگشت اسراء به مدینه منابع متقدم گفتگویی از حضرت زینب علیها السلام با خواهرش فاطمه را در مسیر بازگشت ایشان به شهر مدینه گزارش می‌کند. بنابر روایتِ […]

  ادامه ...