آرشیو خاندان

 • لیلی غفاریه، از بانوانی بود که مجروحین جنگ را مداوا می کرد، و زخم های آنها را پانسمان می نمود، او می گوید: همراه رسول خدا (ص) به جبهه می […] 0

  روایت نقل زینب در فضیلت امام علی

  لیلی غفاریه، از بانوانی بود که مجروحین جنگ را مداوا می کرد، و زخم های آنها را پانسمان می نمود، او می گوید: همراه رسول خدا (ص) به جبهه می […]

  ادامه ...

 • در میان یاران و نزدیکان امیرالمؤمنین علیه السلام افراد زیادی آرزوی رسیدن به افتخار همسری عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری را داشتند ولی هرگاه نزد امیرالمؤمنین علیه السلام از […] 0

  زینب و ازدواج با عبداللَه بن جعفر

  در میان یاران و نزدیکان امیرالمؤمنین علیه السلام افراد زیادی آرزوی رسیدن به افتخار همسری عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری را داشتند ولی هرگاه نزد امیرالمؤمنین علیه السلام از […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز برخی از مطلعین و دانایان و آگاهان چنین رسیدهاست :((هنگامی که امام حسن (ع) تشت و لگن مقابلش گذاشته شد ، در حالی که جگر رنج […] 0

  زینب و مصیبت برادرش امام حسن (ع)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْاز برخی از مطلعین و دانایان و آگاهان چنین رسیدهاست :((هنگامی که امام حسن (ع) تشت و لگن مقابلش گذاشته شد ، در حالی که جگر رنج […]

  ادامه ...

 • پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جعفر فرمود: «تو خلقا و خلقا شبیه به من هستی». کنیهی او «ابوالمساکین» بود؛ زیرا بهترین و مهربانترین مردم نسبت به مستمندان […] 0

  زینب کبری عقیله بنی هاشم

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جعفر فرمود: «تو خلقا و خلقا شبیه به من هستی». کنیهی او «ابوالمساکین» بود؛ زیرا بهترین و مهربانترین مردم نسبت به مستمندان […]

  ادامه ...

 • برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه 0

  عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب

  برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکنیه آن علیا حضرت ((ام کلثوم )) است ، و این که ایشان را ((زینب کبری )) می گویند ، برای آن است که فرق باشد بین […] 0

  کنیه حضرت زینب(س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکنیه آن علیا حضرت ((ام کلثوم )) است ، و این که ایشان را ((زینب کبری )) می گویند ، برای آن است که فرق باشد بین […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ روز هفتم غمی دیگر بر غمهای زینب (س ) افزوده گشت . فرمانی از ابن زیاد رسید که نگذارید حسین واصحاب او از آب استفاده کنند […] 0

  بستن آب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ روز هفتم غمی دیگر بر غمهای زینب (س ) افزوده گشت . فرمانی از ابن زیاد رسید که نگذارید حسین واصحاب او از آب استفاده کنند […]

  ادامه ...

 • برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی 0

  حرکت به سوی کربلا

  برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

  ادامه ...

 • هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […] 0

  پدر حضرت زینب (س)

  هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […]

  ادامه ...

 • آن حضرت از «اهل بیت» پیامبر (ص) می باشد که قرآن کریم به طهارت آنان در آیه تطهیر شهادت داده است.طبری از پیامبر گرامی اسلام (ص) به نقل از همْدان […] 0

  مادر حضرت زینب

  آن حضرت از «اهل بیت» پیامبر (ص) می باشد که قرآن کریم به طهارت آنان در آیه تطهیر شهادت داده است.طبری از پیامبر گرامی اسلام (ص) به نقل از همْدان […]

  ادامه ...