آرشیو خاندان

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) با شتاب به بالین جوانش آمد و ایستاد و فرمود : ((قتل الله قوما قتلوک ، یا بنی ما اجراءهمعلی الرحمان و […] 0

  با شتاب بر بالین علی اکبر آمد

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) با شتاب به بالین جوانش آمد و ایستاد و فرمود : ((قتل الله قوما قتلوک ، یا بنی ما اجراءهمعلی الرحمان و […]

  ادامه ...

 • صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […] 0

  عمل به وصیت مادر

  صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […]

  ادامه ...

 • برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی 0

  مصایب گلهای کربلا

  برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی مقاتل آمده : هنگامی که خیام را آتش زدند ، زینب (س ) نزد امام سجاد (ع ) آمد و عرض کرد: ای یادگار […] 0

  خبر به آتش کشیدن خیمه ها به امام سجاد علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی مقاتل آمده : هنگامی که خیام را آتش زدند ، زینب (س ) نزد امام سجاد (ع ) آمد و عرض کرد: ای یادگار […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْنابکاران و کوردلانی که می خواستند علی (ع) را به بیعت با خلیفه وادارند ، آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند […] 0

  زینب (س) در سوگ مادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْنابکاران و کوردلانی که می خواستند علی (ع) را به بیعت با خلیفه وادارند ، آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد : به هنگام رحلت حضرت زهرا (س ) زینب در حالی کهچادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو […] 0

  هنگام رحلت مادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد : به هنگام رحلت حضرت زهرا (س ) زینب در حالی کهچادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی از مقاتل آمده : زینب (س ) خم شد و بدن پاره پاره برادر را در آغوش گرفت و دهانش را رویحلقوم بریده برادر […] 0

  بوسیدن گلوی برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی از مقاتل آمده : زینب (س ) خم شد و بدن پاره پاره برادر را در آغوش گرفت و دهانش را رویحلقوم بریده برادر […]

  ادامه ...

 • کنیه و القاب حضرت زینب کنیه حضرت زینب علیهاالسلام ، این بانوی مکرّمْ ام المصائب، ام الرَّزایا و ام النوائب بود. دلیل این کنیه ها هم این بود که وی […] 0

  کنیه و القاب حضرت زینب

  کنیه و القاب حضرت زینب کنیه حضرت زینب علیهاالسلام ، این بانوی مکرّمْ ام المصائب، ام الرَّزایا و ام النوائب بود. دلیل این کنیه ها هم این بود که وی […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکنیه آن علیا حضرت ((ام کلثوم )) است ، و این که ایشان را ((زینب کبری )) می گویند ، برای آن است که فرق باشد بین […] 0

  کنیه حضرت زینب(س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْکنیه آن علیا حضرت ((ام کلثوم )) است ، و این که ایشان را ((زینب کبری )) می گویند ، برای آن است که فرق باشد بین […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب ((ایقاد)) از مقتل ((ابن عربی )) چیزی (خبری ) است که مضمون و مفهوم آن این است : حضرتامام حسین (ع ) هنگام وداع […] 0

  به دنبال دو یادگار امام حسین علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب ((ایقاد)) از مقتل ((ابن عربی )) چیزی (خبری ) است که مضمون و مفهوم آن این است : حضرتامام حسین (ع ) هنگام وداع […]

  ادامه ...