آرشیو خاندان

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به هنگام رحلت رسول خدا (ص ) امیرالمؤ منین (ع ) و فاطمه زهرا(س ) هر دو خوابی دیدند که دلیل برفوت رسول خدا بود ، […] 0

  تعبیر خواب زینب سلام الله علیها توسط پیامبر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به هنگام رحلت رسول خدا (ص ) امیرالمؤ منین (ع ) و فاطمه زهرا(س ) هر دو خوابی دیدند که دلیل برفوت رسول خدا بود ، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ چون کار (جنگ ) به امام حسین (ع ) تنگ و سخت شد و یگانه و تنها ماند ، به خیمه های فرزندان پدرشروی آورد . […] 0

  پرستاری از امام سجاد علیه السلام

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ چون کار (جنگ ) به امام حسین (ع ) تنگ و سخت شد و یگانه و تنها ماند ، به خیمه های فرزندان پدرشروی آورد . […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْامام حسن مجتبی (ع) بر اثر زهر به شدت در رنج بود . نیمه های شب ، امام حسن (ع) دید از تحمل درد و رنج ناتوان […] 0

  زینب بر بالین امام حسن (ع)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْامام حسن مجتبی (ع) بر اثر زهر به شدت در رنج بود . نیمه های شب ، امام حسن (ع) دید از تحمل درد و رنج ناتوان […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب (س ) متکایی برای حسین (ع ) گذاشت ، و آن حضرت با خواهر خود آهسته به سخن پرداختند وزمانی که صدای زینب به خاطر […] 0

  امتحان اصحاب در شب عاشورا

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب (س ) متکایی برای حسین (ع ) گذاشت ، و آن حضرت با خواهر خود آهسته به سخن پرداختند وزمانی که صدای زینب به خاطر […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بنابر روایت ارشاد حضرت علی بن الحسین (ع ) فرمود : در شب عاشورا من نشسته بودم و عمه ام زینب مراپرستاری می کرد که پدرم […] 0

  شب عاشورا

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بنابر روایت ارشاد حضرت علی بن الحسین (ع ) فرمود : در شب عاشورا من نشسته بودم و عمه ام زینب مراپرستاری می کرد که پدرم […]

  ادامه ...

 • صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […] 0

  عمل به وصیت مادر

  صفحه ۴۰ از ۸۸بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ نقل کرده اند : چون حضرت امام حسین (ع ) چند قدمی از خیمه ها دور شد ، حضرت زینب (س ) از […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی گوید : به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم زینب دختر علی (ع ) را که بر برادرش حسین (ع ) ندبهو ناله می کرد […] 0

  زینب سلام الله علیها و نعش برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی گوید : به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم زینب دختر علی (ع ) را که بر برادرش حسین (ع ) ندبهو ناله می کرد […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعالمه غیر معلمه : دانای نیاموختهفهمه غیر مفهمه : فهمیده بی آموزگارکعبه الرزایا : قبله رنجها .نائبه الزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا (س)نائبه الحسین : […] 0

  القاب حضرت زینب (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعالمه غیر معلمه : دانای نیاموختهفهمه غیر مفهمه : فهمیده بی آموزگارکعبه الرزایا : قبله رنجها .نائبه الزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا (س)نائبه الحسین : […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه مقرم می گوید : (( . . . زنان گفتند : شما را به خداوند سوگند می دهیم که ما را از کنار اجسادکشتگان عبور […] 0

  این قربانی را قبول کن

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علامه مقرم می گوید : (( . . . زنان گفتند : شما را به خداوند سوگند می دهیم که ما را از کنار اجسادکشتگان عبور […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعلیا حضرت زینب ، نخستین دختری است که از فاطمه (س) به دنیا آمده ، و او پس از امام حسن و امام حسین (ع) بزرگترین فرزندان […] 0

  زینب فرزند حضرت فاطمه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعلیا حضرت زینب ، نخستین دختری است که از فاطمه (س) به دنیا آمده ، و او پس از امام حسن و امام حسین (ع) بزرگترین فرزندان […]

  ادامه ...