آرشیو فرزندان و نوادگان

 • مشهور است که زینب علیها السلام از همسرش «عبداللَّه بن جعفر» چهار پسر و یک دختر به نامهای علی، محمد،ص: ۱۱۴عون، عباس، امّ کلثوم آورد. طبرسی در کتاب «اعلام الوری» […] 0

  فرزندان زینب علیها السلام

  مشهور است که زینب علیها السلام از همسرش «عبداللَّه بن جعفر» چهار پسر و یک دختر به نامهای علی، محمد،ص: ۱۱۴عون، عباس، امّ کلثوم آورد. طبرسی در کتاب «اعلام الوری» […]

  ادامه ...

 • روایت إعلام الوری، سه پسر، علی و جعفر و عون و یک دختر مسمّاه به ام کلثوماند.برگرفته از کتاب دانستنیهای حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) نوشته: علی غزالی […] 0

  اولاد حضرت زینب علیها السلام

  روایت إعلام الوری، سه پسر، علی و جعفر و عون و یک دختر مسمّاه به ام کلثوماند.برگرفته از کتاب دانستنیهای حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) نوشته: علی غزالی […]

  ادامه ...

 • محمد و عون، همراه دایی خویش، حسین بن علی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند. در مقاتل نوشتهاند، عون در حالی که به میدان جنگ میرفت با صدای بلند […] 0

  محمد و عون دو شهید کربلا

  محمد و عون، همراه دایی خویش، حسین بن علی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند. در مقاتل نوشتهاند، عون در حالی که به میدان جنگ میرفت با صدای بلند […]

  ادامه ...

 • ۱- عون بن عبدالله بن جعفر: فرزند زینب کبری عقیله بنی هاشم دختر علی بن ابی طالب است. (۱)عبدالله بن جعفر دو فرزند خود به نام عون و محمد را […] 0

  پسران زینب علیها السلام در کربلا

  ۱- عون بن عبدالله بن جعفر: فرزند زینب کبری عقیله بنی هاشم دختر علی بن ابی طالب است. (۱)عبدالله بن جعفر دو فرزند خود به نام عون و محمد را […]

  ادامه ...

 • حاصل ازدواج زینب علیهاالسلام با عبدالله بن جعفر، سه پسر به نامهای: محمد، عباس و عون، و نیز یک دختر به نام «امکلثوم» بود. و این امکلثوم همان است که […] 0

  فاطمه و زینب (ع)

  حاصل ازدواج زینب علیهاالسلام با عبدالله بن جعفر، سه پسر به نامهای: محمد، عباس و عون، و نیز یک دختر به نام «امکلثوم» بود. و این امکلثوم همان است که […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْسبط بن جوزی در ((تذکره الخواص )) گوید : عبدالله بن جعفر را فرزندان متعدد بوده است . از آن جمله ، علی و عون الاکبر و […] 0

  فرزندان حضرت زینب (س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْسبط بن جوزی در ((تذکره الخواص )) گوید : عبدالله بن جعفر را فرزندان متعدد بوده است . از آن جمله ، علی و عون الاکبر و […]

  ادامه ...

 • حاصل ازدواج زینب علیهاالسلام با عبدالله بن جعفر، سه پسر به نامهای: محمد، عباس و عون، و نیز یک دختر به نام «امکلثوم» بود. و این امکلثوم همان است که […] 0

  فرزندان زینب

  حاصل ازدواج زینب علیهاالسلام با عبدالله بن جعفر، سه پسر به نامهای: محمد، عباس و عون، و نیز یک دختر به نام «امکلثوم» بود. و این امکلثوم همان است که […]

  ادامه ...

 • همسر و فرزندان حضرت زینب همسر همسر زینب کبری سلام الله علیها، جناب عبد اللّه بن جعفر (پسر جعفر طیار) است. وی، نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی […] 0

  همسر و فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها

  همسر و فرزندان حضرت زینب همسر همسر زینب کبری سلام الله علیها، جناب عبد اللّه بن جعفر (پسر جعفر طیار) است. وی، نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی […]

  ادامه ...

 • مشهور است که زینب (س) از همسرش «عبداللَّه بنجعفر» چهار پسر و یک دختر به نامهای علی، محمد،زینب عقیله بنی هاشم، ص: ۱۱۴عون، عباس، امّکلثوم آورد. طبرسی در کتاب «اعلام […] 0

  فرزندان زینب (س)

  مشهور است که زینب (س) از همسرش «عبداللَّه بنجعفر» چهار پسر و یک دختر به نامهای علی، محمد،زینب عقیله بنی هاشم، ص: ۱۱۴عون، عباس، امّکلثوم آورد. طبرسی در کتاب «اعلام […]

  ادامه ...

 • محمد و عون، همراه دایی خویش، حسین بن علی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند. در مقاتل نوشتهاند، عون در حالی که به میدان جنگ میرفت با صدای بلند […] 0

  فرازهایی از تاریخ زندگانی زینب (س)

  محمد و عون، همراه دایی خویش، حسین بن علی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند. در مقاتل نوشتهاند، عون در حالی که به میدان جنگ میرفت با صدای بلند […]

  ادامه ...