آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْنابکاران و کوردلانی که می خواستند علی (ع) را به بیعت با خلیفه وادارند ، آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند […] 0

  زینب (س) در سوگ مادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْنابکاران و کوردلانی که می خواستند علی (ع) را به بیعت با خلیفه وادارند ، آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند […]

  ادامه ...

 • هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […] 0

  پدر حضرت زینب (س)

  هر چند بحث ما پیرامون شخصیت حضرت زینب کبری علیهاالسلام میباشد، ولی از آن جایی که آن حضرت، نوهی ابوطالب بوده است، ناگزیر بحثی را هر چند مختصر در رابطه […]

  ادامه ...

 • حضرت زینب علیهاالسلام شش سال با مادرش زندگی کرد، دانشمندان تربیت و روان شناسان گویند که چون کودک سه سالش تمام شد، مرحلهای را آغاز میکند که در آن مرحله […] 0

  زینب، همراه مادر

  حضرت زینب علیهاالسلام شش سال با مادرش زندگی کرد، دانشمندان تربیت و روان شناسان گویند که چون کودک سه سالش تمام شد، مرحلهای را آغاز میکند که در آن مرحله […]

  ادامه ...

 • اگر دربارهی ابوطالب، خود را از هوسها و مشتهیات نفسانی پاک کنیم، و در او مانند یک طالب حق و حقیقت بنگریم، نتیجه میگیریم که او به خدا و رسولش […] 0

  حضرت زینب (س) و خطبه اول مادرش

  اگر دربارهی ابوطالب، خود را از هوسها و مشتهیات نفسانی پاک کنیم، و در او مانند یک طالب حق و حقیقت بنگریم، نتیجه میگیریم که او به خدا و رسولش […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب دختر علی (ع ) شیهه اسب را شنید به سکینه روی آورده و به او گفت : پدرت آب آورده . سکینه بهیاد پدر و […] 0

  شنیدن شیهه اسب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ زینب دختر علی (ع ) شیهه اسب را شنید به سکینه روی آورده و به او گفت : پدرت آب آورده . سکینه بهیاد پدر و […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْطراز المذاهب از بحر المصائب نقل می کند : روزی حضرت علیا مخدره زینب (س) نزد حضرت سجاد (ع) آمد . حضرت چون چشمش به آن مخدره […] 0

  زینب و به خواب دیدن حضرت زهرا(س)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْطراز المذاهب از بحر المصائب نقل می کند : روزی حضرت علیا مخدره زینب (س) نزد حضرت سجاد (ع) آمد . حضرت چون چشمش به آن مخدره […]

  ادامه ...

 • در رابطه با شخصیت واقعی ابوسفیان باید گفت که تاریخ او و حقیقت وی در تمام زندگی، وابسته به بتها و دفاع از آنها بوده و به خاطر بتها با […] 0

  چهره واقعی ابوسفیان

  در رابطه با شخصیت واقعی ابوسفیان باید گفت که تاریخ او و حقیقت وی در تمام زندگی، وابسته به بتها و دفاع از آنها بوده و به خاطر بتها با […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سپاه عمربن سعد به سرکردگی شمر بن ذی الجوشن ، خیمه گاه را محاصره کردند . شمر ملعون دستور داد: وارد خیمه ها شوید و زینت […] 0

  غارت اهل حرم

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سپاه عمربن سعد به سرکردگی شمر بن ذی الجوشن ، خیمه گاه را محاصره کردند . شمر ملعون دستور داد: وارد خیمه ها شوید و زینت […]

  ادامه ...

 • حضرت زینب علیهاالسلام شش سال با مادرش زندگی کرد، دانشمندان تربیت و روان شناسان گویند که چون کودک سه سالش تمام شد، مرحلهای را آغاز میکند که در آن مرحله […] 0

  زینب (س) در مجلس یزید

  حضرت زینب علیهاالسلام شش سال با مادرش زندگی کرد، دانشمندان تربیت و روان شناسان گویند که چون کودک سه سالش تمام شد، مرحلهای را آغاز میکند که در آن مرحله […]

  ادامه ...

 • حضرت زینب (س)، در مکتب پدر بانوی بزرگ اسلام زینب کبری حدود سی و پنج سال داشت که پدرش علی به شهادت رسید. او بدون تردید از دوران حیات پدر […] 0

  حضرت زینب (س)، در مکتب پدر

  حضرت زینب (س)، در مکتب پدر بانوی بزرگ اسلام زینب کبری حدود سی و پنج سال داشت که پدرش علی به شهادت رسید. او بدون تردید از دوران حیات پدر […]

  ادامه ...