آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی از مقاتل آمده : زینب (س ) خم شد و بدن پاره پاره برادر را در آغوش گرفت و دهانش را رویحلقوم بریده برادر […] 0

  بوسیدن گلوی برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در بعضی از مقاتل آمده : زینب (س ) خم شد و بدن پاره پاره برادر را در آغوش گرفت و دهانش را رویحلقوم بریده برادر […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب مصائب المعصومین آمده : هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه ها آمد و بانوان حرم ناله کنان وسیلی به صورت زنان از خیمه بیرون […] 0

  سخن با ذوالجناح

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب مصائب المعصومین آمده : هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه ها آمد و بانوان حرم ناله کنان وسیلی به صورت زنان از خیمه بیرون […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی گوید : به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم زینب دختر علی (ع ) را که بر برادرش حسین (ع ) ندبهو ناله می کرد […] 0

  زینب سلام الله علیها و نعش برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی گوید : به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم زینب دختر علی (ع ) را که بر برادرش حسین (ع ) ندبهو ناله می کرد […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر شهر کوفه ، مردم صدای شیون و عزایی را شنیدند که در بین زمین و آسمان ندا در داد : ((قد قتل مرتضی تهدمت و الله […] 0

  حضرت زینب در سوگ پدرش علی (ع)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر شهر کوفه ، مردم صدای شیون و عزایی را شنیدند که در بین زمین و آسمان ندا در داد : ((قد قتل مرتضی تهدمت و الله […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […] 0

  درخواست پیراهن کهنه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حجت خدا در مقابل اجساد مطهر شهدا ایستاده و لب به سخن می گشاید : ((هل من ناصر ینصرنی ! هل منمعین یعینی ! )) تک […] 0

  دعوت به استقامت

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حجت خدا در مقابل اجساد مطهر شهدا ایستاده و لب به سخن می گشاید : ((هل من ناصر ینصرنی ! هل منمعین یعینی ! )) تک […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد : به هنگام رحلت حضرت زهرا (س ) زینب در حالی کهچادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو […] 0

  هنگام رحلت مادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صاحب کتاب ((ناسخ التواریخ )) می نویسد : به هنگام رحلت حضرت زهرا (س ) زینب در حالی کهچادرش بر زمین کشیده می شد ، جلو […]

  ادامه ...

 • پدر فاطمه (مادر امیرالمؤمنین علیه السلام) اسد نام داشت که او نیز برادر عبدالمطلب یعنی جد پیامبر صلی الله علیه و اله بوده است.فاطمه اولین زن هاشمی بود که با […] 0

  عبدالله بن جعفر با امام علی (ع) و امام حسن (ع)

  پدر فاطمه (مادر امیرالمؤمنین علیه السلام) اسد نام داشت که او نیز برادر عبدالمطلب یعنی جد پیامبر صلی الله علیه و اله بوده است.فاطمه اولین زن هاشمی بود که با […]

  ادامه ...

 • علی (پدر)حضرت علی علیه السلام شخصیتی است که خداوند سبحان در کتابش قرآن مجید، و رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سنت و سخنانش او را مورد مدح […] 0

  بستگان و نیاکان زینب

  علی (پدر)حضرت علی علیه السلام شخصیتی است که خداوند سبحان در کتابش قرآن مجید، و رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سنت و سخنانش او را مورد مدح […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […] 0

  شنیدن صدای سپاه دشمن

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […]

  ادامه ...